Giới thiệu phần mềm chatbot

Phần mềm chatbot là gì?
Phần mềm chatbot là môt công cụ sử dụng trí tuệ nhân tao (AI) để lên kịch bản giao tiếp tự động với khách hàng hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Phần mềm chatbot hoạt động như thế nào?
Phần mềm chatbot tự động tương tác với khách hàng theo kịch bản định sẵn, có thể kết nối với với facebook messenger, giúp bạn nhắn tin miễn phí tới tất cả khách hàng cũ, lập kịch bản chăm sóc khách hàng tự động, bán hàng tự động trên Messenger….
Ưu điểm của hình thức phần mềm chatbot:
Giúp tự động hóa hoạt động bán và chăm sóc khách hàng.
Nhược điểm của phần mềm chatbot:
Cần lên kịch bản một cách chi tiết.
Cách thức thực hiện phần mềm chatbot:
Moobe tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng, tư vấn, phân tích và báo giá phần mềm chatbot.
Doanh nghiệp phối hợp cùng Moobe thiết lập kịch bản chatbot cho hoạt động kinh doanh và CSKH
Moobe thực thi và theo dõi và quá trình chạy quảng cáo.
Moobe báo cáo kết quả chiến dịch quảng cáo cho khách hàng.
Doanh nghiệp đánh giá kết quả. Moobe hỗ trợ tư vấn các nhu cầu sau khi kết thúc chiến dịch cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button