Quảng cáo Google Shopping

Quang-cao-Google-Shopping

Quảng cáo Google Shopping là gì? Quảng cáo Google Shopping hay còn gọi là quảng cáo mua sắm giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua công cụ tìm kiếm google khi khách hàng gõ từ khóa tìm kiếm sản phẩm. Thay vì chỉ hiển thị  đường link và nội dung quảng…

Quảng cáo Google Dynamic Ads

Quang-cao-google-dynamic-Ads

Quảng cáo Google Dynamic Ads là gì? Quảng cáo Google Dynamic Ads hay còn gọi là quảng cáo tìm kiếm động là phương thức để khách hàng có thể tìm kiếm chính xác sản phẩm của doanh nghiệp, thích hợp cho doanh nghiệp có kho sản phẩm lớn và nhiều. Quảng cáo Google Dynamic Ads…

Quảng cáo Google Video

Quang-cao-Google-video-Ads

Quảng cáo Google Video là gì? Google Ads có định dạng quảng cáo video trên trang Youtube và các trang web đối tác video của Google. Các định dạng quảng cáo video trên Youtube bao gồm: Quảng cáo trong luồng video có thể bỏ qua, Quảng cáo trong luồng video không thể bỏ qua, Quảng…

Quảng cáo Google Remarketing

Quang-cao-Google-Remarketing

Quảng cáo Google Remarketing là gì? Quảng cáo Google Remarketing hay còn được gọi là quảng cáo Google tiếp thị lại là hình thức quảng cáo chỉ hiển thị cho những người đã truy cập vào website của bạn hoặc truy cập vào các trang cụ thể của một trang web. Quảng cáo Google tiếp…

Quảng cáo Google GDN

Quang-cáo-google-gdn

Quảng cáo Google GDN là gì? GDN là từ viết tắt của Google Display Network. Quảng cáo Google Display Network là hình thức quảng cáo hình ảnh (hoặc video) kèm nội dung thông điệp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiêp đến các khách hàng tiềm năng thông qua Mạng hiển thị của Google. Mạng…

Quảng cáo Google Adwords

Quang-cao-Google-Adwords

Quảng cáo Google Adwords là gì? Google Ads có rất nhiều hình thức quảng cáo trong đó Google Adwords  là phương pháp quảng cáo từ khóa trên công cụ tìm kiếm google, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp khi họ có nhu cầu và thực hiện tìm kiếm…

Call Now Button