5.000.000 40.000.000 

Google Ads có định dạng quảng cáo video trên trang Youtube và các trang web đối tác video của Google. Các định dạng quảng cáo video trên Youtube bao gồm: Quảng cáo trong luồng video có thể bỏ qua, Quảng cáo trong luồng video không thể bỏ qua, Quảng cáo khám phá video, Quảng cáo đệm, Quảng cáo ngoài luồng phát, Quảng cáo trên trang đầu Youtube.

Xóa
Mã: N/A Danh mục:
Call Now Button