Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Công nghệ điên toán đám mây cho doanh nghiệp

3.000.000 

Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Dịch vụ email cho doanh nghiệp

30.000.000 

Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Giải pháp bảo mật Firewall cho doanh nghiệp

3.000.000 

Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Phần mềm CRM cho doanh nghiệp

3.000.000 

Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Phần mềm ERP – SAP

5.000.000 

Giải pháp hạ tầng công nghệ 4.0

Tư vấn thiết kế hệ thống mạng

3.000.000 
Call Now Button